Vítejte na stránkách. V případě dotazů využijte email komunikace.

Uděluji fyzické osobě Petře Apflethalerové, se sídlem Na Dolinách 1272/41, 140 00 Praha 4, IČ 06933751, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí se šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.).

Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Fyzická osoba Petra Apfelthalerová si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může Fyzická osoba Petra Apfelthalerová pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že fyzická osoba Petra Apfelthalerová je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je fyzická osoba Petra Apfelthalerová oprávněná předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a fyzickou osobou Petrou Apfelthalerovou.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze fyzické osoby Petry Apfelthalerové, ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.